Jesteś tutaj

Katedra i Klinika Otolaryngologii

prof. ndzw. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
Kierownik: prof. ndzw. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
ul. Banacha 1 a, tel.599-25-21; fax. 599 – 25 -23
Blok „B” piętro VII

Rejestracja poradni otolaryngologicznej (okienko nr 3) tel. 22-599-2552

Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie świadczy szeroki zakres usług medycznych. Działalność lecznicza Kliniki obejmuje pełne spektrum procedur zarówno podstawowych, jak i wysokospecjalistycznych, przewidzianych dla ośrodków najwyższego poziomu referencyjnego w Polsce. Ośrodek specjalizuje się w chirurgii podstawy czaszki i leczeniu rozległych nowotworów głowy i szyi, chirurgii endoskopowej i mikroskopowej nosa i chirurgii rekonstrukcyjnej w zakresie otolaryngologii. Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie należy do ośrodków najwyższego poziomu referencyjnego w Polsce. Rocznie wykonuje się tu ponad 3000 zabiegów operacyjnych i udziela ponad 50000 porad ambulatoryjnych.

Działalność diagnostyczno - leczniczo – usługowa Kliniki realizowana jest w ramach poszczególnych Oddziałów, Poradni i Pracowni.

Oddział Otologii, Audiologii, Otoneurologii i Foniatrii (A)

Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń narządu słuchu, narządu równowagi i narządu głosu. Ambulatoryjna diagnostyka i leczenie zaburzeń narządu głosu prowadzone jest w Specjalistycznej Poradni, działającej przy Klinice - Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy. Diagnostyka prowadzona w ramach Oddziału dotyczy przypadków:

 • zawrotów głowy i zaburzeń równowagi o różnej etiologii
 • niedosłuchu
 • szumów usznych
 • głuchoty całkowitej
 • zapaleń uszu
 • wad wrodzonych narządu słuchu
 • zaburzeń głosu i mowy

Leczenie chirurgiczne zaburzeń głosu i mowy obejmuje:

 • leczenie chirurgiczne guzów podstawy czaszki
 • leczenie guzów nerwu przedsionkowo-ślimakowego
 • leczenie głuchoty przy pomocy implantów ślimakowych
 • kompleksowe leczenie zaburzeń równowagi (rehabilitacja + leczenie operacyjne)
 • leczenie głuchoty w nerwiakowłókniakowatości
 • operacje poprawiające słuch w chorobach zapalnych uszu i wadach wrodzonych
 • operacje rekonstrukcyjne małżowin usznych
 • kompleksowe leczenie choroby Meniere’a
 • leczenie zaburzeń nerwu twarzowego
 • chirurgiczne leczenie otosklerozy
 • leczenie ostrych zaburzeń słuchu i równowagi
 • leczenie zachowawcze i chirurgiczne zaburzeń głosu i mowy

Oddział Onkologii Laryngologicznej (B)

Działalność Oddziału dotyczy szeroko zakrojonej diagnostyki i leczenia guzów łagodnych i złośliwych w obrębie głowy i szyi, tj.:

 • krtani
 • gardła
 • nosogardła
 • zatok obocznych nosa
 • guzów oczodołu
 • tarczycy

Leczenie operacyjne obejmuje:

 • operacje usunięcia nowotworów krtani (operacje częściowe i całkowite)
 • operacje węzłów chłonnych (operacja Crille’a selektywna i elektywna)
 • operacje monoblokowe
 • operacje z użyciem lasera CO2
 • leczenie chirurgiczne guzów języka i jamy ustnej
 • leczenie chirurgiczne guzów ślinianek podżuchwowych i przyusznych
 • leczenie chirurgiczne guzów zatok przynosowych
 • leczenie chirurgiczne guzów twarzoczaszki
 • operacje nowotworów skóry
 • operacje rekonstrukcyjne w obrębie głowy i szyi
 • leczenie chirurgiczne schorzeń tarczycy

Oddział Rynologii (C)

Działalność Oddziału obejmuje diagnostykę i leczenie schorzeń nosa, zatok przynosowych, zaburzeń oddychania podczas snu oraz diagnostykę alergologiczną.

Leczenie operacyjne realizowane w ramach Oddziału obejmuje:

 • operacje czynnościowe i estetyczne nosa
 • operacje zatok przynosowych endoskopowe (czynnościowe) i klasyczne
 • operacje struktur jamy ustnej (usunięcie migdałków gardłowych, podniebiennych, operacje podniebienia miękkiego)
 • operacje udrażniania dróg łzowych
 • leczenie schorzeń oczodołu (dekompresja oczodołu, guzy oczodołu, dekompresja nerwów wzrokowych)
Oddziały Kliniczne - blok B, VII piętro
nazwa kierownik
Oddział Otoneurologii i Foniatrii dr n. med. Katarzyna Pierchała
Oddział Otologii i Audiologii dr n. med. Krzysztof Morawski
Oddział Onkologii Laryngologicznej dr hab. med. Ewa Osuch – Wójcikiewicz
Oddział Rynochirurgii prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
Oddział Rynologii i Alergologii dr n. med. Jarosław Balcerzak
Poradnie - Poliklinika, blok A, I piętro
nazwa kierownik
Ambulatorium Laryngologiczne dr n.med. Irena Krzeska-Malinowska
Poradnia Onkologii Laryngologicznej dr hab. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz

Centrum Diagnostyki Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu Słuchu i Mowy

 • Poradnia Foniatryczna
 • Poradnia Audiologiczna
 • Poradnia Surdologopedyczna
 • Poradnia Szumów Usznych
 • Poradnia Otoneurologiczna
 • Pracownia Implantów Ślimakowych i Pniowych
 • Poradnia Patofizjologii Głosu i Mowy
dr hab. med. Barbara Maniecka-Aleksandrowicz
Pracownie
nazwa kierownik
Pracownia Badań Elektrofizjologicznych Narządu Słuchu dr n. med. Krzysztof Morawski
Pracownia Endoskopowa prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
Pracownia Elektronystagmografii i Posturografii dr n. med. Katarzyna Pierchała
Pracownia Patofizjologii Głosu i Mowy prof. dr hab. med. Barbara Maniecka-Aleksandrowicz

Główne osiągnięcia

Klinika specjalizuje się w chirurgii podstawy czaszki, operacyjnym leczeniu całkowitej głuchoty przy pomocy wszczepów ślimakowych i pniowych, leczeniu rozległych nowotworów głowy i szyi i operacjach rekonstrukcyjnych po rozległych operacjach onkologicznych oraz w chirurgii endoskopowej i mikroskopowej nosa i chirurgii rekonstrukcyjnej w zakresie otolaryngologii. Prowadzi także kompleksowe leczenie (zachowawcze i operacyjne) choroby Meniere’a oraz diagnostykę i leczenie chirurgiczne chorych z Zespołem Obturacyjnych Bezdechów Podczas Snu. Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie dzięki wysokospecjalistycznej diagnostyce elektrofizjologicznej narządu słuchu uczestniczy także w programie Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków, zorganizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 • początek lat 1970-tych – prof. Zb. Bochenek organizuje pierwszą w Polsce Pracownię Elektronystagmografii i Poradnię Otoneurologiczną, prowadzącą do dziś badania chorych, kierowanych z powodu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
 • 1980 –Klinika Otolaryngologii jako pierwsza w Polsce wprowadza do codziennej diagnostyki badania elektrofizjologiczne narządu słuchu
 • początek lat 1980-tych - Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie jako pierwsza i jedyna w Polsce wprowadza operacje rekonstrukcyjne za pomocą autoprzeszczepu jelita po rozległych operacjach nowotworów złośliwych gardła dolnego, krtani i górnej części przełyku, we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
 • 1992 – w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej wykonano pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego, która zapoczątkowała nową erę leczenia głuchoty
 • 1993 – Klinika Otolaryngologii wprowadza metodę endoskopowej chirurgii nosa i zatok
 • 1994 – Klinika Otolaryngologii, jako pierwsza w Polsce wprowadza metodę badania narądu słuchu przy pomocy rejestracji otoemisji akustycznej
 • 1996 – wprowadzenie kompleksowej diagnostyki i leczenia zespołu bezdechów podczas snu we współpracy we współpracy z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
 • 1998 – wprowadzenie leczenia głuchoty w przebiegu nerwiakowłókniakowatości typu II metodą implantów pniowych, we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
 • 1999 – wprowadzenie nowoczesnych metod chirurgii podstawy czaszki (m.in. guzy nerwu słuchowego, guzy kłębka szyjnego), we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
 • 2004 – wprowadzenie leczenia operacyjnego nowotworów części szyjnej przełyku z rekonstrukcją poprzez podciągnięcie żołądka (metoda pull up) we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
 • 2004 – wprowadzenie monitoringu śródoperacyjnego narządu słuchu u pacjentów operowanych z powodu patologii tylnego dołu czaszki
 • 2004 – nadzór naukowy nad Programem Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce, zorganizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • 2005 – wprowadzenie metody ASSR do diagnostyki uszkodzeń narządu słuchu